เว็บโฮสติ้งคุณภาพ ราคายุติธรรม.. ยินดีต้อนรับลูกค้าทุก ๆ ท่าน...  

เว็บไซต์เป็นภาษามนุษย์ต่างดาวต้องทำอย่างไร ?

 

หากเว็บไซต์ของลูกค้าบางท่าน เมื่อทำการ Upload เข้าไปในระบบแล้วพบว่าไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้
หรือเกิดการผิดปกติการแสดงภาษาไม่ถูกต้อง โดยปัญหานี้อาจไม่เกิดขึ้นบนเครื่องของลูกค้า เนื่องจากบนระบบปฏิบัติการ Windows นั้น เครื่องจะทำการปรับค่าพื้นฐานไฟล์ของเว็บไซต์ให้อัตโนมัติ จึงไม่ทำให้เกิดปัญหาในการอ่านข้อมูล

สำหรับระบบของโฮสติ้งของโฮสอินไทย ได้ใช้ค่าพื้นฐานไฟล์ข้อมูลเป็น UTF-8 ดังนั้นหากไฟล์เว็บไซต์ของลูกค้าสร้างขึ้นมาโดยใช้พื้นฐานระบบอย่างอื่นที่ไม่ตรงกัน ก็อาจจะเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลภาษาไทยได้

โดยมี 2 ส่วนต้องคำนึงถึงก็คือ

1. การสร้างไฟล์ขึ้นมาโดยใช้พื้นฐานของ UTF-8 หรือหากไฟล์ถูกสร้างขึ้นมาเป็นระบบอื่น แต่อยากปรับให้เป็น UTF-8 ท่านสามารถใช้โปรแกรม Edit Plus ในการปรับค่าพื้นฐานไฟล์ใหม่ได้ โดยเลือกเมนู Document>File Encoding>Change File Encoding... แล้วเลือก UTF-8 เพื่อปรับค่าพื้นฐานไฟล์ใหม่

2. การแก้ไขค่า charset ในไฟล์เว็บไซต์ของท่านเป็น utf-8 เช่น

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 
เมื่อปรับค่าพื้นฐานของไฟล์ดังนี้แล้ว ก็จะสามารถเปิดใช้งานเว็บไซต์บนพื้นฐานระบบของโฮสติ้งได้โดยปกติ
 
หรือท่านอาจทำการปรับค่าพื้นฐานระบบของโฮสใหม่ เพื่อให้ตรงกับข้อมูลเว็บไซต์ของท่านได้

โดยดูตัวอย่างตามลิงค์นี้
 

หากไม่สามารถทำได้หรือยังไม่เข้าใจขั้นตอน ก็สามารถติดต่อมายังผู้ดูแลโฮสที่ท่านใช้บริการอยู่ เพื่อขอคำแนะนำและวิธีการช่วยเหลือต่อไป