เว็บโฮสติ้งคุณภาพ ราคายุติธรรม.. ยินดีต้อนรับลูกค้าทุก ๆ ท่าน...  

การเปลี่ยน default character set ของเว็บไซต์เป็น tis-620

 

ปัจจุบันระบบปฏิบัติการของโฮสอินไทย ได้ใช้ค่า  default character set เป็น UTF-8 ดังนั้น หากเว็บไซต์ของลูกค้าใช้ระบบไม่ตรงกัน ก็จะทำให้เว็บไซต์แสดงภาษาออกมาไม่ถูกต้อง และไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้

แต่ท่านสามารถปรับค่าพื้นฐานระบบใหม่ ให้เป็น TIS-620 ได้ โดยการสร้างไฟล์ .htaccess ขึ้นมา จากนั้นก็เพิ่มข้อมูลในไฟล์เข้าไปดังนี้

AddDefaultCharset tis-620

จากนั้นจึงทำการ Upload ไฟล์ .htaccess เข้าไปใน /htdocs ซึ่งเป็น Directory Path เริ่มต้นของเว็บไซต์ของท่าน

เสร็จแล้วให้ลองปิดเว็บเบราเซอร์ และเปิดขึ้นมาเพื่อลองเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านอีกครั้ง ก็จะพบว่าเว็บไซต์สามารถอ่านภาษาไทยได้แล้ว

หากไม่สามารถทำได้หรือยังไม่เข้าใจขั้นตอน ก็สามารถแจ้งมายังผู้ดูแลโฮสที่ท่านใช้บริการอยู่ เพื่อให้ปรับแก้ค่าระบบให้ได้