เว็บโฮสติ้งคุณภาพ ราคายุติธรรม.. ยินดีต้อนรับลูกค้าทุก ๆ ท่าน...  ค่าบริการโดเมนเนมรายปี

  .com, .net, .org  350 บาท/ปี
  .ac.th, .go.th, .or.th, .co.th, .in.th 856 บาท/ปี

ก่อนจดทะเบียนโดเมนกรุณาตรวจสอบโดเมนก่อน เพื่อให้ทราบว่าชื่อที่ท่านต้องการ ว่างอยู่หรือไม่

ตรวจสอบโดเมนโดยเลือกชื่อโดเมนที่ต้องการ (ไม่ต้องมี www หรือ http:// นำหน้า
เช่น your-domain.com)
และกรุณาใช้ตัวอักษร [a-z] [0-9] [-] หรือ [ภาษาไทย] เท่านั้นเอกสารประกอบการจดโดเมน

สำหรับกรณีจดโดเมน .co.th, .ac.th, .go.th, .or.th, .in.th ท่านลูกค้าจะต้องแนบเอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนด้วย

ตัวอย่างเอกสารประกอบการจดโดเมน สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้ตามลิงค์ต่อไปนี้
[ ac.th ] [ go.th ] [ or.th ] [ co.th ] [ in.th ใช้สำเนาบัตรประชาชนประกอบการจดโดเมน ]

ท่านสามารถเตรียมส่งเอกสารประกอบการจดโดเมนในภายหลัง
โดยส่งเป็นเอกสาร PDF หรือ ไฟล์รูปภาพ ส่งอีเมล์มาที่ administrator@host-in-thai.comความรู้เกี่ยวกับโดเมนเนมภาษาไทย

การจดโดเมนเนมภาษาไทย เป็นการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมด้วยตัวอักขระภาษาไทย ยกตัวอย่าง เช่น "โฮสอินไทย.com" เป็นต้น ชื่อโดเมนเนมภาษาไทยนี้ จะใช้มาตรฐาน ที่เรียกกันว่า IDN (Internationalized Domain Name) ปัจจุบันสามารถใช้งานได้อย่างสากล และเบราเซอร์ส่วนใหญก็รองรับมาตรฐาน IDN นี้แล้ว สามารถใช้งานได้บน เบราเซอร์ทั่วไปเช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome หรือ Safari เป็นต้น

โดยมาตรฐานนี้ จะมีการแปลงชื่อภาษาไทยเป็นรหัส IDN เช่น xn--o3cd2a3ape8bygxa.com หรือ xn--*.com แต่บนเบราเซอร์ก็สามารถพิมพ์ชื่อภาษาไทยเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ได้ตามปกติ ซึ่งรหัส IDN นี้ จะใช้สำหรับการจดทะเบียนชื่อที่แท้จริงในส่วนของระบบ เพื่อให้ระบบสามารถเข้าใจการทำงานของโค้ดภาษาได้ถูกต้อง

ท่านสามารถจดทะเบียนโดเมนภาษาไทย โดยพิมพ์ชื่อโดเมนภาษาไทยในช่องตรวจสอบโดเมนได้เลย ทางโฮสจะทำการแปลงเป็นรหัส IDN ให้โดยอัตโนมัติ