เว็บโฮสติ้งคุณภาพ ราคายุติธรรม.. ยินดีต้อนรับลูกค้าทุก ๆ ท่าน...  

  Hosting Package Easy Silver Gold Platinum
  Disk Space 1,000 Mb 5,000 Mb 10,000 Mb 20,000 Mb
  Data Transfer (BandWidth) 50 Gb/month 100 Gb/month 250 Gb/month Unlimited
  E-mail Account 100 1000 Unlimited Unlimited
  Forward Mail
  POP3 (MS Outlook E-Mail)
  Web Mail
  Web File Manager
  VHCS Control Panel
  PHP Supported
  HTML Supported
  Java Script Supported
  Flash Supported
  MySQL Database
  Database Name Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
  Database User Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
  FTP Account Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
  Sub Domain Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
  การเพิ่มโดเมนเพื่อใช้งานพื้นที่ร่วมกัน
  Alias Domain - 5 10 20
  ระบบป้องกันข้อมูล
  AntiVirus (ClamAV Auto Update)
  Free Backup Web Source Files
  Free Backup MySQL Database
  รองรับการใช้งาน CMS & Webboard
  Joomla, Mambo, Wordpress, Discuzz,
  Maxsite, Moodle, IPB, SMF, phpBB etc...
  ค่าบริการรายปี

500 บาท/ปี

1,650 บาท/ปี
2,800 บาท/ปี 5,000 บาท/ปี
เลือกสมัครใช้บริการเว็บโฮสติ้ง>>
         
รายการเพิ่มเติม
  • เพิ่มพื้นที่ 1GB/500 บาท/ปี
  • รองรับการเชื่อมต่อระบบอีเมล์กับ Gmail หรือ MS Outlook หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา [ติดต่อเรา]

หมายเหตุ
* กรณีใช้งานอีเมล์ของระบบโฮสติ้ง จะใช้งานพื้นที่ร่วมกันกับพื้นที่เว็บไซต์
* กรณีใช้งานอีเมล์โดยใช้บริการลิงค์โดเมนกับ Gmail หรือ MS Outlook จะได้พื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้น โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้น ๆ