เว็บโฮสติ้งคุณภาพ ราคายุติธรรม.. ยินดีต้อนรับลูกค้าทุก ๆ ท่าน...  


แจ้งยืนยันการชำระเงิน สำหรับการการสมัครใช้บริการ หรือการต่ออายุบริการ

ท่านสามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
1.
โทรศัพท์แจ้งรายละเอียดการโอนเงินที่หมายเลข 08-6521-3301
โดยแจ้งรหัส IDKEY ที่ได้รับในขั้นตอนการสั่งซื้อ ในกรณีต่ออายุให้แจ้งชื่อเว็บไซต์
2.
ส่ง SMS แจ้งรหัส IDKEY ที่ได้รับในขั้นตอนการสั่งซื้อมาที่หมายเลข 08-6521-3301 โดยระบุวันเวลาโอนเงิน ที่ปรากฏอยู่ในสลิปโอนเงินมาด้วย
3.
ใช้ ระบบแจ้งการชำระเงิน ด้านล่างนี้ เพื่อแจ้งรหัส ID ที่ได้รับในขั้นตอนการสั่งซื้อ และระบุวันเวลาโอนเงิน ที่ปรากฏอยู่ในสลิปโอนเงินมาด้วยครับ
4.
อีเมล์มาที่ administrator@host-in-thai.com โดยระบุ IDKEY และชื่อโดเมนเนม พร้อมแนบรูป scan บิล ที่ได้รับหลังจากการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการโอน

หากใช้วิธีที่ 1, 2 หรือ 3 กรุณาเก็บสลิปการโอนเงินหรือหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อการตรวจสอบ กรณีไม่พบยอดชำระเงินเข้ามาในระบบ

ระบบแจ้งการชำระเงิน

Domain Name
ประเภทการชำระ เริ่มใช้บริการใหม่   ต่ออายุ 
ID Key * สำหรับการต่ออายุ ไม่ต้องระบุ ID Key
ชำระเข้าธนาคาร
โอนเงินจำนวน บาท
วันที่โอน ( ตัวอย่าง: 29/11/2551)
เวลาที่โอน ( ตัวอย่าง: 17:20 น.)
E-mail
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
กรุณาใส่รหัสความปลอดภัยที่มองเห็น