เว็บโฮสติ้งคุณภาพ ราคายุติธรรม.. ยินดีต้อนรับลูกค้าทุก ๆ ท่าน...  
เลือกรูปแบบการใช้งานโดเมนเนม

สมัครโดเมนใหม่ (New Register Domain)
ย้ายโดเมนมาฝากกับเรา (Transfer Domain) 
ขอชี้ DNS IP (กรณีสมัครโดเมนเนมไว้ที่อื่น แต่ต้องการลิ้งมาใช้ server ที่นี่)

 


ระบุรายละเอียดผู้สมัครใช้บริการ - Registrant

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษในส่วนนี้
ชื่อเว็บไซต์ (Domain name) * ไม่ต้องมี www หรือ http://
หน่วยงาน/บริษัท (Organization) 
ชื่อผู้ติดต่อ (First Name) 
นามสกุล (Last Name) 
ที่อยู่ (Address) 
จังหวัด (City) 
รหัสไปรษณีย์ (Zip) 
หมายเลขโทรศัพท์ (Tel) 
หมายเลขแฟกซ์ (Fax) 
อีเมล์ (E-mail) * ข้อมูลสำหรับการจดโดเมนเนม (สำหรับกรณีจดโดเมน .co.th, .ac.th, .go.th, .or.th, .in.th - หากไม่ใช่ขอให้ข้ามไป )

ตัวอย่างเอกสารประกอบการจดโดเมน
สำหรับกรณีจดโดเมน .co.th, .ac.th, .go.th, .or.th, .in.th ท่านลูกค้าจะต้องแนบเอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนด้วย
กรุณาเตรียมเอกสารตามไฟล์ตัวอย่างเป็นไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ PDF
แล้วส่งอีเมล์มาที่ administrator@host-in-thai.com

ท่านสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้ตามลิงค์ต่อไปนี้
[ ac.th ] [ go.th ] [ or.th ] [ co.th ] [ in.th ใช้สำเนาบัตรประชาชนประกอบการจดโดเมน ]

กรุณาระบุ ชื่อเต็มของโรงเรียน หรือหน่วยงานเป็น ภาษาอังกฤษ


ข้อมูลสำหรับท่านที่ต้องการใบเสนอราคา หรือใบเสร็จรับเงินเท่านั้น   (หากไม่ต้องการขอให้ข้ามไป)

 กรอกข้อมูลในส่วนนี้เป็นภาษาไทยเพื่อการจัดทำใบเสนอราคาหรือใบเสร็จรับเงิน
 ชื่อลูกค้าหรือหน่วยงาน
 ที่อยู่ พร้อมรหัสไปรษณีย์
 โทรศัพท์
 แฟ็กซ์ กรุณาใส่รหัสตามรูปภาพที่มองเห็น