เว็บโฮสติ้งคุณภาพ ราคายุติธรรม.. ยินดีต้อนรับลูกค้าทุก ๆ ท่าน...  

ความรู้เกี่ยวกับไฟล์ .htaccess

 

ไฟล์ .htaccess คือ ไฟล์ที่ใช้ในการกำหนดค่าพื้นฐานของระบบ ที่ใช้กับเว็บโฮสติ้งที่เป็นระบบปฏิบัติการ Linux
โดยค่าพื้นฐานระบบนี้จะมีความสำคัญในกรณีที่ลูกค้าต้องการติดตั้งเว็บไซต์ในระบบ CMS ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละระบบอาจจะใช้ค่าพื้นฐานระบบแตกต่างกัน ซึ่งบางครั้งอาจต้องการค่าพื้นฐานระบบไม่ตรงตามระบบเริ่มต้นของทางเว็บโฮสติ้ง

ท่านสามารถใช้ไฟล์ .htaccess นี้ในการปรับแต่ง หรือเตรียมความพร้อมระบบเพื่อใช้ในการติดตั้ง CMS ของท่านได้

ตัวอย่างคำสั่งในการกำหนดค่าในไฟล์ .htaccess เช่น

#การปิดค่า register_globals
php_flag register_globals off

#การเปลี่ยน Default Charecter เป็น TIS-620
AddDefaultCharset tis-620

#การกำหนด Directory Path สำหรับเก็บข้อมูล Temp
php_value session.save_path "/var/www/virtual/yourdomain.com/htdocs/tmp"

#การกำหนด Directory Path สำหรับใช้ในการเก็บพักข้อมูลการ Upload ของโปรแกรม
php_value session.upload_tmp_dir "/var/www/yourdomain.com/htdocs/tmp"
 

โดยเมื่อสร้างไฟล์ .htaccess และกำหนดค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงทำการ Upload ไฟล์ .htaccess เข้าไปในพื้นที่เว็บไซต์ของท่าน ก็จะสามารถติดตั้ง CMS ได้ตามปกติแล้ว

หากยังพบว่าไม่สามารถปรับแต่งค่าระบบบางอย่างได้ ขอให้แจ้งติดต่อมายังผู้ดูแลระบบของโฮสที่ท่านใช้บริการอยู่
เพื่อขอคำแนะนำหรือการปรับแต่งค่าระบบบางอย่างที่ลูกค้าไม่อาจปรับแต่งเองได้