เว็บโฮสติ้งคุณภาพ ราคายุติธรรม.. ยินดีต้อนรับลูกค้าทุก ๆ ท่าน...  
มีโดเมนอยู่แล้วต้องการย้ายโฮสมาอยู่ที่นี่ต้องทำอย่างไร?

 

สำหรับท่านลูกค้าที่เคยใช้บริการอยู่กับที่อื่นมาก่อน แต่สนใจย้ายมาใช้บริการกับเรา ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ 2 วิธีดังนี้

1. การใช้บริการเฉพาะในส่วนของการเช่าพื้นที่ระบบเว็บโฮสติ้ง

    ในบริการนี้ ท่านลูกค้าจะเป็นฝ่ายดูแลจัดการต่ออายุในส่วนของโดเมนเนมด้วยตนเอง และท่านสามารถใช้บริการระบบโฮสติ้งของโฮสอินไทย โดยการชี้โดเมนมายัง Server ของเรา สำหรับรายละเอียด ก็จะมีการแจ้งให้ทราบหลังจากที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อแพ็คเกจเว็บโฮสติ้งมาแล้ว

2. การ Transfer Domain หรือการย้ายโดเมนมาอยู่กับโฮสอินไทย

    โดยวิธีนี้เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ก็จะเป็นการใช้บริการ ทั้งการเช่าโดเมนเนม และเช่าพื้นที่ระบบเว็บโฮสติ้งกับโฮสอินไทย  โดยเมื่อถึงเวลาหมดอายุ ทางโฮสจะมีการแจ้งการต่ออายุให้ทราบล่วงหน้า จึงทำให้ลูกค้าไม่พลาดในการต่ออายุโดเมนของท่าน สำหรับรายละเอียดในการ Transfer Domain ก็จะมีการแจ้งให้ทราบหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อแพ็คเกจเว็บโฮสติ้งมาแล้ว โดยทางโฮสจะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของการย้ายโดเมนให้ แต่การ Backup ข้อมูลเว็บไซต์จากโฮสเก่า เพื่อนำมาติดตั้งในโฮสใหม่ ท่านลูกค้าจะเป็นฝ่ายดำเนินการด้วยตนเอง หรือหากต้องการให้ทางโฮสเป็นฝ่ายดำเนินการก็จะต้องมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งราคาจะไม่เท่ากันแล้วแต่ความยากง่ายของแต่ละเว็บไซต์