เว็บโฮสติ้งคุณภาพ ราคายุติธรรม.. ยินดีต้อนรับลูกค้าทุก ๆ ท่าน...  
ไม่มีความรู้จะอัพข้อมูลอย่างไร? 

 
การอัพข้อมูลเว็บไซต์ของท่านเข้าสู่ระบบ สามารถทำได้ 2 วิธี คือการใช้งานระบบ FileManager ของโฮส และการใช้งานโปรแกรม FTP Client

โดยวิธีการ อัพข้อมูลผ่านโปรแกรม FileManager นั้น จะเหมาะกับการใช้งานแบบง่าย ๆ และอัพข้อมูลน้อย ๆ เพราะเป็นระบบที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์จึงมีข้อจำกัดบางอย่าง และไม่เหมาะในการ อัพข้อมูลทีละมาก ๆ เพราะหากมีปัญหาเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตในระหว่างการ อัพโหลดข้อมูล ก็จะไม่สามารถทำงานต่อเนื่องในส่วนที่เหลือได้ 

ส่วนการอัพโหลดโดยการใช้งานโปรแกม FTP Client นั้น จะทำได้สะดวกกว่า สามารถอัพโหลดได้ทีละมาก ๆ และสามารถอัพโหลดข้อมูลอย่างต่อเนื่องได้ หากอัพโหลดไม่เสร็จในเวลาเดียวกัน ก็สามารถกลับมาอัพโหลดข้อมูลส่วนที่เหลือในเวลาอื่นภายหลังจากนั้นได้

ในที่นี้ จะขอแนะนำวิธีการอัพข้อมูลผ่านโปแกรม FTP Client โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. ติดตั้งโปแกรม FTP Client เช่นโปแกรม FileZilla ให้เรียบร้อย พร้อมในการใช้งาน
  2. ใช้ข้อมูลพื้นฐานในส่วนของ ข้อมูลการใช้งาน FTP  ที่ได้รับทางอีเมล์ เพื่อสร้าง Connection ในโปแกรม FTP
  3. ใช้โปรแกรม Connect เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสู่พื้นที่การใช้งานของท่าน
  4. เมื่อโปรแกรมติดต่อกับ Server ได้แล้ว ท่านจะสามารถทำการ Upload หรือ Download ข้อมูล ได้โดยอิสระ แต่ไม่ควรลบข้อมูลพื้นฐาน หรือ Folder ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตอนเริ่มต้นออก เพราะอาจมีผลต่อในการใช้งานระบบได้
  5. อัพโหลดข้อมูลเว็บไซต์ของท่านเข้าไปใน folder  /htdocs  เท่านั้น เพราะเป็น default path ของเว็บไซต์ของท่าน
  6. ท่านสามารถลบไฟล์ index.html ของเดิมออกไป เพื่อ Upload ไฟล์เว็บไซต์ของท่านเข้าไปแทน และเว็บไซต์ของท่าน ต้องมีไฟล์ index.html หรือ index.php ด้วย เพื่อให้โดเมนสามารถลิงค์ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ได้
  7. ทดสอบการเข้าดูเว็บไซต์ โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของท่านบนโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ เช่น Internet Explorer , FireFox , Safari เป็นต้น
  8. หากยังไม่สามารถดูเว็บไซต์ได้ตามปกติ ขอให้ติดต่อผู้ดูแลเพื่อสอบถามวิธีแก้ปัญหาต่อไป